کاش یه وبلاگ یا سایت یا کتابی بود، که همه مطالبات رهبری از دانش آموزان و مربیان رو جمع آوری کرده بود.