جمع آوری دستاوردها و افتخارات ایران از قدیم تا بحال در زمینه های مختلف فرهنگی و هنری و ورزشی در قالب های مختلفی مثل موشن گرافیک، مجموعه تصاویر نمایشگاهی، سایت یا وبلاگ یا ...