چند تا از بچه ها رو انتخاب کنیم که یه آموزش ببینن و برای امر به معروف و نهی از منکر کار کنن تو مدرسه، فکر میکنم اگه بچه ها این مسئله براشون تو مدرسه جا بیفته، هم بعداً که برن دانشگاه راحت ترن، هم تجربشون بعداً خیلی زیاد میشه و از این واجب مهم هم غافل نمیشن. خلاصه به نظرم باید یه سری آموزش هارو (به طور اختصاصی) از سنین پایین یاد داد به بچه ها یکیش اینه ...