کاش یه کارشناس حرفه ای پیدا میشد، واسه مدارس یه طرح درس تربیتی جامع از ابتدایی تا پیش دانشگاهی (سیر پیشرفت ...) بنویسه... هر مربی ای داره سلیقه ای عمل می کنه...