راه اندازی سایت یا وبلاگی برای معرفی بازیهای ایرانی اسلامی (بازیهای سالم، تفریحات سالم) نه بازیهای رایانه ای هاااااا؛ بازی های قدیمی یا جدید که جنب و جوش زیادی دارن...