پاسخ به شبهات سیاسی مردم (جزوه + کتاب + سایت یا وبلاگ و ...)؛ مردم واقعاً سوالات زیادی تو این زمینه دارن، کاش یه فضایی باشه راحت سوال بپرسن و جواب بگیرن...