رهبرانقلاب دردیدار دست اندرکاران کنگره شهداى ورزش: شهدای ورزشکار را به جامعه معرفی کنید./

ما 5هزار شهید ورزشکار داریم که در بین همین شهدای اخیر دفاع از حرم اهل بیت هم ورزشکاران و قهرمانانی هستند؛ اینها خیلی باارزش است.