خیلی دوست دارم وقت بذارم و برای یک امام معصوم خصوصا آنهایی که غریب ترن کار کنم. مثلا یه وبلاگ برای امام کاظم (ع) بزنم و چندسال روی وبلاگه کار کنم. تخصصی روی یک امام.

انصافا اگه به من بگن پنج دقیقه راجع به فلان امام صحبت کن، نمیتونم!

چقدر ائمه بین خودمونم غریبن.