دَم دَمای عیده...

فقیر تو هر شهری هست (اونایی که واقعا فقیرنااااا)

می اَرزه یه گروه تشکیل بشه، پول و لباس و یه سری اقلام جمع آوری بشه

و شبانه در خونه هاشون تحویل داده بشه...

خدایی توفیق میخواد...

اجرکم عندالله ...