این ایده از صحبت با یکی از اساتید در اومد.

ایشون نکته ای رو گفتن که خیلی جالب بود.

میگفتن اگه من وقتش رو داشتم یه جزوه ای می نوشتم

درباره احکامی که مردم تصورات غلطی دربارش دارن...

مثلا خیلیا فکر میکنن که گوشت خرگوش حلاله!!!

یا خیلیا فرق قمار و غیر قمار رو هنوز نمیدونن!!! یا هزار تا احکام این طوری...

البته این بحث هم تخصصی و هم وسیع... شاید تیم بطلبه برای اجراش...

خلاصه:

یعنی تصورات اشتباه مردم از برداشت احکام میشه یه کتاب!