تو حکایات آوردن یه فیل رو تو یه محوطه ای گذاشتن

و چشم یه کسی رم بستن و بش گفتن با لمس کردن تشخیص بده این (ینی فیل) چیه؟☺️☺️

این بنده خدا دست به پای فیل میزد میگفت ستونه؟😂

دست به گوشش میزد میگفت شیپوره؟😂

و خلاصه دست ب هر جایی میزد و یه حدس نادرست!!!

آوردنش اون بنده خدا رو بالای محوطه😳

تاکید می کنم بالای محوطه چشمش رو باز کردن 

گفت ای بابا این که فیله😊😂

مشکل خیلی از ماها از بالا ندیدنه✅

یه مقدارم خوبه آدم کل نگر باشه

مثلا همین طرز مطالعه ماها

میبینی بعضا همین جوری کیلویی و جزئی هر چی برسه میخونیم

همین اول سالیه یه مقدار بیایم بالا و از بالا ببینیم یه نقشه مطالعاتی برا خودت تنظیم کن

چی میخوای بخونی چی میخوای نخونی به کجا برسی به کجا نرسی از حیث مطالعاتی...

خلاصه به برنامه مطالعاتی سال جدیدت از بالا نگاه کن...