(ارسالی مخاطبین)
راه اندازی پارک بازی سیار تو محلات یا روستاهایی که از پارک بازی محروم هستن و متاسفانه به دلیل آپارتمان نشینی و یا مشغولیات و گرفتاریها، جهت شادی بچه ها مورد غفلت قرار گرفته. این نوع حرکت میتونه گام موثری در راستای تقویت روحیه بچه ها بشمار بیاد. یا علی... خاطره دهه ۶۰ یا ۷۰ گواهِ این طرح حقیر هست. (چرخ فلک سیار که همه ی ماها باهاش خاطره داریم)