(ارسالی مخاطبین) | سلام. کاش یه جایی باشه - وبلاگی یا مشابه آن - که آمار همه فیلم‌های سینمایی به‌دردبخور و ارزشی رو برای اردوهای نوجوانان و جوانان یا خانواده‌ها به تفکیک موضوع معرفی کنه. مثل: چ، یتیم‌خانه ایران، ایستاده‌درغبار، شاهزاده‌روم، لیلی‌بامن‌است، نبردخلیج‌فارس، ماجرای‌نیمروز، حضرت‌محمد (ص)، روز بیست و یکم، آواز گنجشک‌ها و ... یعنی منبع معرفی فیلم ها و سریال ها و پویانمایی های ارزشی و انقلابی باشه... یاعلی‌مدد