فضایی داریم که به خانواده ها محتوا بده؟! به پدرا و مادرا؟! بعید می دونم فضای ارزشی و مطمئنی وجود داشته باشه تو فضای مجازی!!! معمولا خانواده ای اگه به مشکل بخوره سریع یه جستجو می کنه تو فضای مجازی ببینه چی میاد در جواب سوالش!!! که اکثرا شاید مطالب برای تارنماها (سایت های) متفرقه باشه! تارنماهایی که نگاه تربیتی خاصی هم ندارند...! و بعضا نگاه هاشون ضدتربیتی هم شاید باشه!

خیلی گفتیم و شنیدیم که فضایی ایجاد کنیم برای نوجوان! برای کودک! برای مربی و معلم!!! ولی آیا شده بگیم که فضایی نیاز داریم که والدین ازش تغذیه بشن؟!

این کار تخصصیه! و کار ما که نیست! ان شاءالله گروهی پیدا بشن و این بار رو عاشقانه به دوش بکشن و راه بندازنش!

بسم الله...