خیلی ها شاید یادشون نباشه چی شده تو همین چند سال اخیر! و خیلی ها هم شاید به دلیل سنینِ کمتر به خاطر نیارن! و یا خیلی ها هم فقط اسمی شنیده باشن!!! خیلی عجیبه که فضای تخصصی پیرامون این قضیه نداریم... که وقایع اون ماه ها رو بررسی کنه و توضیح بده... ریز قضایارو... یا روی شهدای ایام فتنه مانور بده... شهید سیدعلیرضا ستاری، شهید امیرحسام ذوالعلی، شهید حسین غلام کبیری و ...!!! چرا فضایی راه ننداختیم! چرا کار بصری خوب نکردیم! چرا انقدر کم کاری! بسم الله... الان وقتشه...