نامه امام رو بازخوانی کنیم! نامه و پیام تاریخی امام خمینی -در سیزدهم دی ماه ۱۳۶۷ - به گورباچف رهبر شوروی (آخرین رئیس جمهور شوروی)؛ این نامه حرف ها دارد...

در سالگرد رحلت امام خمینی در ۱۳۷۸ گورباچف طی مصاحبه‌ای با خبرنگار واحد مرکزی خبر در مسکو از اینکه به هشدارهای آن روز بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران بی‌اعتنائی کرده بود، اظهار تأسف نمود.

وی در این مصاحبه اظهار داشت: «مخاطب پیام آیت‌الله خمینی از نظر من، همه اعصار در طول تاریخ بود».

#پیشنهاد_ویژه

این نامه را بخوانید و با نامه رهبر معظم انقلاب به جوانان اروپایی مقایسه نمایید...