دهه فجر بر سردر هر خانه‌ای پرچم جمهور اسلامی بزنید. امام خامنه‌ای