چقدر حالم گرفته شد وقتی دیدم - تقریباً - هیچ کاری برای شناسوندن دشمن به نوجوونا نکردیم...!

دو سه شب پیش بود که داشتم فکر میکردم... گفتم چه توقعی داریم از بچه ها! بچه ای که زورش میاد از روی پرچم آمریکا رد بشه؛ بچه ای که سختشه مرگ بر آمریکا بگه و ... تقصیری نداره! ما خوب کار نکردیم... دشمنی اون ظالمین رو شفاف نکردیم براش... توضیح ندادیم... با زبان هنر! با قالب مناسب عرضه نکردیم... هرچی تصویر و پوستر و ... تو این زمینه ها هست غالبش مفهوم خاصی نداره یا لااقل مفهوماش در حد دانش آموزا نیست...

چیزی که به ذهن میرسه مِن باب ایده اینه که: استکبار ستیزی رو باید با قالب و ادبیات نوجوون پسند یه کاریش کرد؛ یا کتابی یا نرم افزاری یا بازی ای چیزی باید تهیه کرد... و بعد در اختیار بچه ها گذاشت... تو همچین ایامی چیز خیلی مناسبی نداریم که به بچه ها عرضه کنیم... یه کتاب خوب؛ یه سی دی خوب؛ باید یه فکری کرد...