کاش وقت و انرژیش بود که رویِ تک تک کلیدواژه هایی که آقا (امام خامنه ای) تأکید میکنه، تحقیق کنیم. مثلاً از ابتدای دیدارهای آقا با دانش آموزا و دانشجوها، ببینیم آقا چه نکاتی رو لیست کرده براشون... همینطور با معلما، با بسیجیا، با ...

" خدایی هر کدومش یه موضوع بی انتهاس "
" تو قالبای مختلفم میشه روشون کار کرد. "