تو محلتون خانواده شهید که قطعا هست!

میگی نه؟! خوب یه جستجویی بکن پیدا می کنی... بعیده نباشه...

(مادر شهیدی، پدر شهیدی، همسری خواهری برادری و ...)

حیفه از دستشون نده... هرچی خاطره دارن از شهیدشون رو "باید" جمع کنی.

حتما میگی چرا من باید برم سراغشون؟!

منم جوابتو میدم:

چون مسئولی... چون اسمتو گذاشتی جوان مومن انقلابی... مومن انقلابی هم انقدر بی توجه به این مسائل میشه...؟! چند وقت دیگه که (خدای ناکرده) از دنیا رفتن میخوای بزنی تو سرت که چرا فرصت رفت و استفاده نکردم... دیره بدو... رفقای محل و بروبچه های هیئت و بسیج رو به خط کن تو یه روز مشخص برید خونه شهید... یه گل و شیرینی هم ببرین به رسم احترام حالا هدیه ای هم بردین راه دوری نمیره...