کاش مقایسه قبل از انقلاب و بعد از انقلاب (زمان شاه و امام)، در قالبهای مختلفی چون پوستر و اینفوگرافیک و پویا نمایی و ... صورت می گرفت. خیلی جایِ کار داره.