درباره کتابخوانی به نظرم یه سری جلسات کتابخوانی داشته باشیم، به این صورت که هرکی خواست بیاد و کتابهای خوبی رو که خونده معرفی کنه. یا مشخص کنیم یه کتاب خاصی رو بخونیم و با هم جلسه بزاریم روی اون کتاب بحث کنیم. خیلی موثره...