کاش یه فضایی راه بیفته که هم از لحاظ محتوا و هم از لحاظ ظاهر قوی باشه و کارش فقط معرفی محصولات ایرانی باشه... همچین فضایی خیلی خلأِش حس میشه.