کار تمیز و خوبی میشه اگه یه ذره وقت گذاشته بشه، احادیث مختلف در موضوعات متفاوت به صورت چهل حدیث چهل حدیث گردآوری بشه.

یعنی یه وبلاگ باشه که توش به تفکیک موضوعی، چهل حدیث گذاشته باشه.

مثلا:

چهل حدیث درباره نماز

چهل حدیث درباره ادب

چهل حدیث ............