تو بعضی مغازه ها یا جدیدا بیشتر مغازه ها که می ری، نوشته: نسیه نمی دیم! یا جنس فروخته شده پس گرفته نمی شه! و ... به نظرم رسید می شه اندازه وُسعمون از کتاب « بهترین کاسب قرن »، زندگی نامه میرزا احمد عابد نهاوندی معروف به " مُرشد چلویی " که از بازاری های تهران بود و خودش کاسبی می کرد و چلوکبابی هم داشت، تهیه کنیم و این کتاب رو به این مغازه دارا و کسبه ها هدیه کنیم! شاید نگرش و نگاهشون کمی بهتر شد! حالا نمی گیم هرکی این جملات رو بالای دخلش زد، کارش بده ولی اینطوری هم رویِ خوشی نداره! حتی مستند مرشد چلویی هم کار شده، می شه مستندش رو تهیه کرد و هدیه داد... اختیار با خودتونه... خدا موفقمان کند ان شاءالله...